ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Judicium Rectum συγκροτήθηκε σε σώμα εξής :